Archive for the ‘Ikke kategoriseret’ Category

A.A. Service & Transport Danmark A/S har indkøbt Volvo trækker til vognparken.

På en af de første rigtige forårsdage startede optagelserne til A.A. Service & Transport Danmarks A/S præsentationsvideo i samarbejde med LM (Lastbilmagasinet) TV. Den spændende video er nu færdigproduceret og giver et lille indblik i nogle af vores forskellige kompetencer og tilbud og kan ses på forsiden eller ved at klikke her!

Med kontraktlig forpligtigelse overfor oliebranchen vil der frem til 1/7 hvor den nye miljødiesel implementeres kunne forventes en vis grad af ventetid på “ordinære” arbejdsopgaver for tømning og til en vis grad også rensning af tanke. Idet vi bemærker at vi anses for markedets største udbyder indenfor området og derfor selvfølgeligt har imødekommet det stigende

Read more

Kalle Ludvigsen er senest opdaterede ansatte på denne side. Ved en fejl var han ikke blevet præsenteret i forbindelse med hans ansættelse tilbage i 2010. Kalle er ansat som chauffør og har normalt bl.a. ansvaret for kørsel med slamsuger til olieprodukter med lav viskositet. Derudover har Kalle kompetencer som smed og mekaniker. Ledelse og ansatte har

Read more

sep 04

Ny ansat

A.A. Service & Transport Danmark A/S byder velkommen til Helge Aksel Albrechtsen som er startet i virksomheden mandag den 30. marts 2011 som chauffør. Helge er ansat som chauffør og forventes at kunne gå hurtigt ind i den eksisterende arbejdsstyrke og ledelse såvel som kollegaer byder ham rigtigt hjerteligt velkommen.

sep 04

Olietillæg

Pr. 1/4 2011 er olietillægget steget til 9%. Satsen er stadigvæk blandt de absolut laveste for branchen og udregnes kun for posteringer hvor der er dieselolieomkostninger involveret.

Artiklen i JP 23. marts 2011 er det seneste skræmmebillede på hvilke uoverskuelige konsekvenser det kan få for grundejere ikke at have styr på olietankes alder og deres sløjfningstermin. Kort fortalt bliver en familie fra Billund pålagt at skulle betale for regningen efter deres olietank har lækket 2000 ltr. olie og forurenet jorden. Familien ville

Read more

I forhold til denne ulyksalige sag i Greve hvor en ulovlig tank har medført en forurening, tillader vi os også at stille spørgsmål ved om tanken er blevet tømt i forbindelse med sløjfningen. I alt for mange tilfælde ser vi desværre at personerne som har været involveret i arbejdet ikke har været ordentligt opdateret på

Read more

sep 04

Mindeord

Vores højt værdsatte tidligere ansatte og kollega, Finn Valdgaard Nielsen har desværre tabt kampen mod hans kræftsygdom. Finn var en af de allerførst ansatte i virksomheden og han var dermed en stor del af virksomheden helt tilbage fra 1970èrne og har i den grad været en stor del af fundamentet for virksomheden. Finn var altid

Read more

sep 04

Ny ansat

A.A. Service & Transport Danmark A/S byder velkommen til Poul Erik Andersen som er startet i virksomheden mandag den 28. marts 2011 som chauffør. Poul Erik er ansat som chauffør og forventes at kunne gå hurtigt ind i den eksisterende arbejdsstyrke og ledelse såvel som kollegaer byder ham rigtigt hjerteligt velkommen.