Archive for the ‘Ikke kategoriseret’ Category

A.A. Service & Transport Danmark A/S har nu taget vores færdigbyggede ADR godkendte anhænger i brug. Med anhængeren er kapacitetsmuligheden på 1 stk. trækkende enhed nu oppe på op til 40.000 ltr. olie, benzin eller kemikalier. Udover at give store muligheder i forbindelse med sammenblandinger af produkter for olieselskaber o.l., håndtering af endnu flere fortskellige

Read more

Sidste hånd er ved at blive lagt på opgraderingen af Scania tankvognen til tømning af villatanke samt rensning og inspektion af olie-/benzintanke. Efter afsluttet opbygning vil tankvognen nu være udstyret med seperat spuleanlæg med vand, større tankkapacitet samt videreudviklet system for håndtering af brugbar olie og seperation af miljøfarligt olieaffald/slam. Med anlægget er også denne

Read more

sep 04

Nyt materiel

Ny rendegraver Foranlediget af et stadigt stigende behov for tungtkørende materiel og graveudstyr hos vore samarbejdspartnere, og i forbindelse med entreprenørarbejde har A.A. Service & Transport Danmark A/S indkøbt 1 stk. fabriksny New Holland rendegraver til brug i entreprenørafdelingen. Således er vi herefter endnu mere gearet til at tilbyde totalløsninger indenfor vore kompetencer. Lige nu er der introduktionsrabat for arbejde

Read more

klik HER for presseomtale A.A. Service & Transport Danmark A/S var til pressemøde omkring introduktionen af Rambøll og Falcks nye tiltag med miljøvagtordning med øjeblikkelig indsats ved uheld og forureningsskader. Med ordningen som i første omgang omfatter Syddjurs og Norddjurs kommune sikres en kompetent og ikke mindst hurtig miljøindsats ved uheld som kan indebære en miljørisiko.

Read more

På adskillige opfordringer og som direkte resultat af vores stigende telefoniske service og rådgivning har vi nu lagt et skema ind på hjemmesiden der vejleder i såvel lovpligtige foranstaltninger fsv angår sløjfningsterminer o..l. samt øvrige gode råd for tankejere. Regnearket som kan downloades her (og på forsiden) er tillige et nyttigt redskab for eksempelvis ejendomsmæglere

Read more

En sen nattetime klokken 00.30 den 09/10 ringede A.A. Service & Transport Danmark A/S`s vagttelefon. Mange af de øvrige tilkald virksomheden modtager fra døgnservicen drejer sig oftest om utætte tanke, sammenblandinger og lignende var sagen, men denne gang lidt speciel. En tankvognsanhænger var væltet med risiko for at 15000 ltr. olie skulle løbe ud. Klokken

Read more

sep 04

Ny ansat

A.A. Service & Transport Danmark A/S har ansat Mikael Foder Thomsen (ja den er god nok med k`et)som starter ansættelsen den 06/10 2008 som chaufførmedhjælper og straks påbegynder oplæring som renseinspektør ved tømning og inspektion af tanke samt som periodisk afløser som chauffør. Ledelse og kollegaer ønsker ham hjertelig velkommen i virksomheden.

Bekendtgørelsen vedr. installation, drift og vedligeholdelse af olie-/benzintanke er ændret med redaktionelle reglebeskrivelser for bla. inspektionsdispensationer med fuelolietanke, forlængelse af sløjfningsterminen for visse villatanke o.l. Ændringerne er trådt i kraft pr. 1/7 2008 og lovgrundlaget hedder således nu “Bekendtgørelse 724 af 1/7 2008” Ændringerne og henvisningerne skulle være gennemført på vore hjemmesider, ligesom attester for

Read more

sep 04

Ny ansat

A.A. Service & Transport Danmark A/S har ansat Jens Sørensen som starter i Jyllandsafdelingen som chauffør på trækker med ladsættevogn. Ledelse og kollegaer ønsker ham hjertelig velkommen i virksomheden.

A.A. Service & Transport Danmark A/S har indkøbt 2 stk. nye Mercedes servicebiler til henholdsvis entreprenør- og smedeafdelingen via Bache som led i det generelle vedligeholdelsesprogram. Efter opbygning og dekorering vil bliver bliverne taget i anvendelse i september 2008.