ca. 50% af de nedgravede tanke bliver for “gamle”

Bekendtgørelse 259 af 23/03 2010 stadfæster en gang for alle at det er nødvendigt at kende alderen på sin overjordiske

Billedet er ikke fra den aktuelle sag...

Nedgravet tank

olietank idet den i §43 stk. 4 stadfæster at disse skal sløjfes såfremt fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges.

2010 er også karakteristisk ved at det nu er 40 år siden de første typegodkendte beholdere blev produceret. Derfor er hele mængden af nedgravede tanke, hvor etableringen ikke kendes nu relevant i kraft af at der, som tidligere nævnt, 5 år tidligere blev indført krav om sløjfningstermin på nedgravede tanke efter 40 år.