Opgravning af tanke

På lang sigt er det optimalt at opgrave en olietank ved endt brug!flyer 1

Selvom det understreges at det ikke er et lovkrav (og aldrig har været det) er der flere rigtig gode grunde til at vælge en opgravning af en nedgravet olietank efter endt brug.

Forsikringsdækning på eventuel ukendt forurening

– først og fremmest er der for private ejere/brugere af olietanke ofte  (*) mulighed for at få dækket eventuelle olieforureninger op til 6 måneder efter seneste levering via fællesforsikringen hos Oliebranchens Forsikringspulje. Hvis en sløjfning af en tank udvides med en opgravning og eventuel miljøundersøgelse vil oprydning efter en eventuel forurening kunne dækkes ind via forsikringen (*)

Merværdi på ejendommen

– hvis tanken er opgravet og denne eventuelt er suppleret med en miljøundersøgelse – vil det have stor betydning for ejendommens “indre værdi”. Udgiften vil således potentielt være godt givet ud i forhold til et senere videresalg på ejendommen.

God samvittighed overfor kommende ejere og miljøet

– med den rette dokumentation for en opgravning af tanke vil der ikke længere kunne stilles spørgsmålstegn ved om den udførte sløjfning opfyldte alle kravene, herunder især til om den indeholder rester af olie og dermed udgør en potentiel miljøfare for olieforurening. En opgravning giver således under alle omstændigheder den bedste miljøsamvittighed…….

Sandfyldning som alternativ……

Opgravning er som regel mere omkostningsfuldt end sandfyldning hvilket anbefales for tanke beliggende i områder med belastning fra bygninger, hvor trafik foregår henover eller i områder med høj grundvandsstand, men som dog heller ikke er noget lovkrav. 

Uantaget om der måtte være ønske om opgravning, miljøundersøgelse og sandfyldning er vi naturligvis din samarbejdspartner som både kan give den rette rådgivning og ikke mindst udføre arbejdet for dig……

Tøv ikke med at kontakte os – vi står til DIN rådighed med vor ekspertise…….

 

 

(*) Bemærk det forudsættes at:
– olien er leveret af olieselskab som er indbefattet i ordningen og seneste levering er under 6 måneder gammel
– forureningen ikke er opstået før år 2000
– tanken og installationen er lovlig
– tanken skal være mindre end 6000 ltr. og mindst halvdelen af det areal som opvarmes fra olien bestå af beboelse