Historisk fakta – lovgivningen

Hvorfor, hvordan og hvornår!

Mange ved ikke at der har været lovkrav omkring tømning af tanke ved endt brug siden 1970 vi vil i det følgende prøve at redegøre for enkelte fokusområder som vi oplever som FAQ på området. (Klik på navnet på lovgrundlaget for download af hele bekendtgørelsen – åbner link til kort beskrivelse om reglerne og retsinformation.dk)

I nedenstående redegørelse er, for overskuelighedens skyld, udeladt diverse løbende lovmæssige ændringer til de enkelte bekendtgørelser som kan findes på retsinformations hjemmeside og derudover er der ikke inkluderet forholdene for korrekt etablering af nye tanke.

Den spæde start…..miljøstyrelsen

67 af 26/02 1970 – 1974

Miljøstyrelsen… 

171 af 29/03 1974 – 1980

Sandfyldning af tanke bliver et krav…..typeskilt

386 af 21/08 1980 – 1999

Den lange pause-sandfyldning bortfalder

829 af 24/10 1999 – 2005

Nye tider…

633 af 27/06 2005 – 2006

(første gang A.A. Service & Transport Danmark A/S inviteres til høringen for bekendtgørelsen)

flyer om sløjfning af tank

Plastictanke og typeskilte bliver vigtige

1641 af 13/12 2006 – 2007

Fokus på de “store” tanke på 6m3 og derover

729 af 14/06 2007 – 2008 & 724 af 1/7 2008 – 2010

Hver 2. nedgravede tank er måske ulovlig?

259 af 23/03 2010 – 2011

Gældende bekendtgørelse…

Den seneste bekendtgørelse i rækken hedder 1611 af 10/12 2015.

Hvem har ansvaret?

Det er tankejer/brugers ansvar at anlæg er miljømæssigt forsvarlige. Herunder at flyer 1der ikke forefindes synlige tæringer på overjordiske ståltanke eller andre fejl på tanke. De seneste år er der etableret en forsikringspulje fra olieselskaberne som dækker oprydning efter forurening fra tidligere private olietanke op til 6 måneder fra seneste levering – dog under forudsætning af at tanken iøvrigt var lovlig.

Hvis der under påfyldning af olie på en tank sker et spild er det leverandørens ansvar at anmelde dette overfor tilsynsmyndigheden. Hvis et spild eller olieforurening konstateres i forbindelse med andet arbejde har tankejeren eller brugeren ansvaret for at dette anmeldes.

Hvad så nu?

Det er åbenlyst et signal til at der strammes op og eftersom tilsynsnmyndighederne efterhånden har fået mere og mere fokus på problemstillingen er der efterhånden ikke mange undskyldninger for den enkelte tankejer/bruger til at forholdene ikke er iorden.

I den første bekendtgørelse medførte et brud på reglerne højst bødestraf.

I alle nyere bekendtgørelser kan en overtrædelse af reglerne medføre op til 2 års fængsel – udover den potentielt,langt værre økonomiske hæftelse for miljøskaden. Strafferetsligt vurderes det at misforhold vil medføre der dog nok blive bødepålæg – til gengæld er det langt fra usandsynligt at det vil blive tilfældet i langt større udstrækning i de kommende år, end det førhen har været tilfældet.

Det er derfor et spørgsmål om det ikke snart, efter mere end 43 års lovgivning, er på tide at sikre sig at DIN tank overholder alle foreskrifterne!

Bruger du den ikke længere – er den så tømt og afblændet korrekt?

Bruger du den stadig – hvor lang tid er den godkendt til?

Spørg dig selv: Har JEG god miljøsamvittighed…….?