Den lange pause, typegodkendte tanke over jorden og sandfyldningskravet bortfalder

Olietanke overjordiskDer skulle gå næsten 20 år førend den næste bekendtgørelse så dagens lys. Men med bekendtgørelse 829 af 24/10 1999 blev der også stillet krav om at overjordiske tanke skulle være typegodkendt.

Overjordiske tanke som har været brugt på en anden adresse må godt flyttes og genanvendes, men skal forud for flytningen kontrolleres hos en fabrikant som har godkendelse til produktion af den pågældende tanktype. 

Derudover bortfaldt lovkravet om sandfyldning af tanke. Grunden hertil var dels at, Miljøstyrelsen som myndighed ikke havde hjemmel til at stille krav om forhold der ikke havde relation til miljøperspektiver, dels at man antog at tanke selvfølgelig blev tømt for restindholdet som krævet og dermed burde der ikke kunne ske en indvendig korrosion og eftersom nedgravede tanke jo var underlagt produktionskrav omkring beskyttende glasfiber udvendigt i kraft af typegodkendelsen, tilbage fra 1970 bekendtgørelsen – burde de ikke kunne “styrte sammen” i teorien.

Vi anbefaler imidlertid stadigvæk at sandfylde tanke såfremt de ligger i områder med trafik (indkørsel), omåder med høj grundvandsstand, eller tæt på øvrige bygninger o.l. 

Måske fordi det er en kendt sag at alt for mange tanke, sløjfes forkert eller ufuldstændigt får proceduren en særskilt paragraf og defineres således ved §19 med samme ordlyd som sidste bekendtgørelse.