Den spæde start

I 1970 udgav, den daværende juridiske myndighed på området, Indenrigsministeriet, den aller første lovgivning for området.Bekendtgørelsen hed 67 af 26/02 1970 og blev indført i erkendelse af at der var behov for typegodkendelse for tankproducenter af nedgravede tanke. Herunder standarder for udformningen. Et af de nye krav var derfor at alle nedgravet tanknedgravede tanke efter 1970 skulle være beklædt udvendigt som beskyttelse mod korrosion. (Dette får senere betydning for sløjfningsterminen på nedgravede tanke). På daværende tidspunkt var der dog ikke sløjfningstermin på tanke produceret efter 1970 hvilket først blev indført 35 år senere. Tanke fra før 1970 – og dermed ikke typegodkendte -skulle alle som udgangspunkt tages ud af brug 20 år efter etableringen. Dog havde tanke på 6m3 og derover mulighed for dispensation, hvis de blev efterrenoveret

Ordlyden for proceduren på hvordan en tank skulle sløjfes blev defineret i §10 stk. 4 med at tanken – ved endt brug -skulle tømmes for restindholdet og aflændes således påfyldning ikke kunne finde sted.