Fokus på de “store” tanke på 6000 ltr. og derover

Bekendtgørelse 729 af 14/06 2007 og 724 af 1/7 2008 bidrager ikke med mange ændringer omkring sløjfning af tanke.Miljøkontrol af tank

Disse bekendtgørelser er hovedsagligt fokuceret på alle reglerne omkring miljøkontrol ved inspektion og tæthedsprøvning af tanke på 6000 ltr. og derover.

Dette område behandles mere indgående på vores anden hjemmeside: www.tankinspektion.dk