Plastiktanke og typeskiltet bliver vigtigt

I forhold til reglerne for sløjfning af tanke er der ikke de store ændringer i bekendtgørelsen 1641 af 13/12 2006. Som det var tilfældet længere oppe i dette indlæg godtgør vi for ændringerne i forhold til kravene omkring miljøkontrol af tanke på vores hjemmeside omkring www.tankinspektion.dk idet denne bekendtgørelse hovedsagligt opdaterede disse områder.

På tidspunktet for bekendtgørelsen var plasttanke blevet mere og mere udbredt og derfor blev plasttanke med typeskiltdobbeltvægssystem indføjet i bekendtgørelsen således de måtte benyttes 40 år efter etableringstidspunktet og enkeltvæggende plasttanke fik 5 år mere i forhold til forgængeren og kunne nu anvendes i 25 år efter etableringen.

For lovligt at måtte bruge en brugt overjordisk tank fra en anden adresse skal der være originalt typeskilt på tanken.

Sløjfningsprocedure ændres ikke.