Miljøstyrelsen oprettes

miljøstyrelsenDen næste bekendtgørelse udfærdiges 4 år senere og får dermed benævnelsen 171 af 29/03 1974. Miljøstyrelsen er nu den administrerende myndighed.

En væsentlig ændring har stor betydning for reglerne omkring miljøkontrol af større tanke – hvilket vi redegør for på vores hjemmeside omkring miljøkontrol af tanke på adressen: tankinspektion.dk – men i forhold til sløjfning af tanke er der ikke de store ændringer i denne bekendtgørelse.

Ordlyden for proceduren på hvordan en tank skulle sløjfes forbliver uændret.