Nye tider – sløjfningstermin og krav om rørføring på store tanke

Endelig – efter mere end 35 år begynder lovgrundlaget at få fæste hos den enkelte tankejer.

Langt de fleste er således bekendt med at der rent faktisk er lovkrav for sløjfningen af tanke da bekendtgørelse 633 af 27/06 2005 ser dagens lys. Der er efterhånden ikke længere nogen undskylning for ikke at overholde lovkravet og som konsekvens af de, stadigt flere sager med forurening efter olietanke indføres lovkravene omkring en sløjfningstermin på nedgravede tanke i paragraf 35 og 36.flyer om sløjfning af tank

Som hovedregel betyder dette at overjordiske ståltanke med ukendt datering eller fra før 1978 skulle sløjfes i august 2008, tanke fra før 1999 efter 30 års brug og tanke produceret efter 1999 efter 40 års brug.

Nedgravede ståltanke fra før 1999 skulle sløjfes efter 40 års brug og tanke nyere end 1999 efter 50 års brug. Tanke med ukendt produktionsår skulle, oprindeligt, sløjfes i marts 2010.

Plasttanke (altid overjordiske) skulle sløjfes 20 år efter etablering eller 2008 hvis fabrikationsåret var ukendt.

Overjordiske tanke som er brugt på anden adresse behøves ikke længere kontrolleret hos producent, men skal være uden synlige fejl og/eller mangler.

Sløjfningsproceduren bliver endnu mere tydelig med egen overskrift i §22 og en præcisering af at også udluftningsrøret skal afmonteres. I teorien var det førhen implicit med at der ikke måtte kunne påfyldes olie på tanken, men med denne tilføjelse blev det altså en fast del af praksis.

Derudover er det også i denne bekendtgørelse at der i §40 fastsættes at nedgravede rør på 6m3 tanke eller derover – som ikke er galvaniserede eller effektivt korrosionsbeskyttet – skal udskiftes efter 30 år.

Nå ja, så var det også denne bekendtgørelse hvor A.A. Service & Transport Danmark A/S for første gang var inviteret til høringen forud for lanceringen…..