Sandfyldning af tanke bliver et krav….

Sandfyldning af tanke bliver et krav…..

I bekendtgørelse 386 af 21/08 1980 bliver det lovpligtigt at skulle sandfylde tanke af hensyn til eksplosions- og sammenstyrtningsfaren – dog kun hvis de tidligere har indeholdt produkter i eksplosions fareklasse I  og II-1 (eks. benzin eller petroleum) og/eller ligger i områder med tungtkørende trafik.bbr_logo

Ordlyden for proceduren på hvordan en tank skulle sløjfes præciseres med en tilføjelse af at påfyldningsstudsen skal afmonteres og at brugeren af tanken skal anmelde sløjfningen til den stedlige tilsynmyndighed. Men er iøvrigt uændret i forhold til at den skal tømmes for restindholdet.