A.A. Service & Transport Danmark A/S har endnu engang været leverandør til en samlet løsning målrettet efter behovet. Kort fortalt ønskede en tilsynsmyndighed opstillet en forureningsafværge i forbindelse med en større forureningssag, hvor A.A. Service & Transport Danmark A/S havde leveret etableringsarbejde for den stedlige virksomhed.
Efter indledende drøftelser og overvejelser omkring alternativerne for leje af koalesensudskiller som frasorterer den miljøskadelige olieholdige vand for udledning efter separation til offentligt system (se side med forureningsbekæmpelse) faldt valget i stedet for levering og opstilling af godkendt tank i produceret opsamlingskar.

Enheden er nu tilsluttet overvågningssystem og der er truffet aftale med regelmæssig aftømning af anlægget. Da tanken er udnyttet fra tidligere samarbejdspartners endt anvendelse og opsamlingskarret er produceret på eget værksted samt malet af ejendommens ejer er etableringsomkostningen for anlægget langt under markedsprisen for hvad anlægget ellers ville have kostet og således endnu et godt eksempel at såvel den tidligere bruger af tanken, ejendommens ejer og den stedlige tilsynsmyndighed får gavn af vores mange kompetencer og kontaktflader..

Leave a Reply