Author Archive

A.A. Service & Transport Danmark A/S har endnu engang været leverandør til en samlet løsning målrettet efter behovet. Kort fortalt ønskede en tilsynsmyndighed opstillet en forureningsafværge i forbindelse med en større forureningssag, hvor A.A. Service & Transport Danmark A/S havde leveret etableringsarbejde for den stedlige virksomhed. Efter indledende drøftelser og overvejelser omkring alternativerne for leje

Read more

Vi er blevet informeret om at lovkravene i den nye bekendtgørelse i forhold til §50 forpligtigelser til at kommunerne opdaterer BBR registreringerne med eksempelvis sløjfningstidspunktet kun er gældende fremadrettet. Hvis/når §50 kravet kun er gældende fremadrettet ”udhuler” det i nogen grad den oprydning som bekendtgørelsen ellers kunne have varetaget og hvis det er miljøstyrelsens fortolkning

Read more

Generelt om ulovlige olietanke Det har juridisk har været et lovkrav at AJVA tanke skal/skulle sløjfes siden 1987eller 2001 (bk829 af 24/10 1999 §30) Hvis en sløjfning er sket efter dette tidspunkt vil tanken på det tidspunkt have været/være ulovlig. Dette betød efterfølgende at lovgrundlaget (bk633 af 27/06 2005§42 stk. 6) omkring en miljøundersøgelse fandt

Read more

A.A. Service & Transport Danmark A/S har indkøbt Volvo trækker til vognparken.

På en af de første rigtige forårsdage startede optagelserne til A.A. Service & Transport Danmarks A/S præsentationsvideo i samarbejde med LM (Lastbilmagasinet) TV. Den spændende video er nu færdigproduceret og giver et lille indblik i nogle af vores forskellige kompetencer og tilbud og kan ses på forsiden eller ved at klikke her!

Med kontraktlig forpligtigelse overfor oliebranchen vil der frem til 1/7 hvor den nye miljødiesel implementeres kunne forventes en vis grad af ventetid på “ordinære” arbejdsopgaver for tømning og til en vis grad også rensning af tanke. Idet vi bemærker at vi anses for markedets største udbyder indenfor området og derfor selvfølgeligt har imødekommet det stigende

Read more

Kalle Ludvigsen er senest opdaterede ansatte på denne side. Ved en fejl var han ikke blevet præsenteret i forbindelse med hans ansættelse tilbage i 2010. Kalle er ansat som chauffør og har normalt bl.a. ansvaret for kørsel med slamsuger til olieprodukter med lav viskositet. Derudover har Kalle kompetencer som smed og mekaniker. Ledelse og ansatte har

Read more

sep 04

Ny ansat

A.A. Service & Transport Danmark A/S byder velkommen til Helge Aksel Albrechtsen som er startet i virksomheden mandag den 30. marts 2011 som chauffør. Helge er ansat som chauffør og forventes at kunne gå hurtigt ind i den eksisterende arbejdsstyrke og ledelse såvel som kollegaer byder ham rigtigt hjerteligt velkommen.

sep 04

Olietillæg

Pr. 1/4 2011 er olietillægget steget til 9%. Satsen er stadigvæk blandt de absolut laveste for branchen og udregnes kun for posteringer hvor der er dieselolieomkostninger involveret.

Artiklen i JP 23. marts 2011 er det seneste skræmmebillede på hvilke uoverskuelige konsekvenser det kan få for grundejere ikke at have styr på olietankes alder og deres sløjfningstermin. Kort fortalt bliver en familie fra Billund pålagt at skulle betale for regningen efter deres olietank har lækket 2000 ltr. olie og forurenet jorden. Familien ville

Read more